Design engineering  en levering van displays voor Eyescan